Kirjaudu >>

AVOIN OPETUS

 Avoimeen opetukseen haetaan ilman valintatestiä. Opetukseen ei ole ikä- eikä kotikuntarajoituksia. Opiskelu etenee henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Avoimessa opetuksessa voi halutessa osallistua musiikin perusteiden opiskeluun. Lukukausimaksuun sisältyy mahdollisuus osallistua orkesteriin ja kuoroon (mahd. koesoiton/laulun kautta). Avoimessa opetuksessa voi halutessaan tehdä tasosuorituksia, joista annetaan todistus.


Oppilaat otetaan vapautuville oppilaspaikoille. Otamme yhteyttä, kun paikka vapautuu. Hakuaika on huhti- ja toukokuu, jonka jälkeen on jatkuva ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen tapahtuu www-sivujen kautta. Opetusta on mahdollista saada eripituisin lukukausin ja oppitunnin pituuksin. Ilmoittautuminen on voimassa kuluvan lukuvuoden maaliskuun loppuun, jonka jälkeen alkaa uusi ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle.
Myös aikuisille! Lukukausimaksut perustuvat lukukauden ja oppitunnin pituuteen sekä siihen, onko opetus ryhmä- vai yksilöopetusta.