Kirjaudu >>

 

Musiikkileikkikoulu

 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Musiikkikasvatuksella on tutkitusti tärkeä ja merkittävä osa lapsen kielellisen, motorisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa. Opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmi- ja melodiatajua, kuuntelukykyä sekä musiikillista ilmaisua. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikin maailmaan mm. laulaen, loruillen, soittaen, liikkuen, musiikkia kuunnellen, leikkien ja elämysten avulla. Ryhmät on jaettu ikävuosittain siten, että 3-4-vuotiaat osallistuvat ns. musiikkileikkitunneille ja 5-6-vuotiaat soittavat tunneilla muun toiminnan lisäksi 5-kielistä kannelta. Opetuksessa käytetään Kodály-metodia.

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun

 - perhemuskari.jpg

(Vauvamuskarilaisia keväältä 2011)

Musiikkileikkikoulun perheryhmissä 3 kk- 2-vuotiaan lapset käyvät yhdessä aikuisen kanssa kerran viikossa 45 minuutin tunnilla. Tunnit suunnitellaan ja muodostetaan lapsen ikätason mukaan. Perheryhmissä körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan ja kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin tahdissa. Laulu- ja loruvaraston luomisen lisäksi lapset ja aikuiset voivat nauttia yhdessäolosta ja lapset tottuvat luontevaan  yhdessäoloon myös muiden lasten ja aikuisten kanssa. Perheryhmien tarkoitus on mm. tarjota vuorovaikutusta vahvistavaa, kielen ja motoriikan kehitystä tukevaa sekä viihdyttävää ja/tai rauhoittavaa musiikkitoimintaa.

- perhemuskari1.jpg

(Perhemuskarilaisia keväältä 2011)

Musiikilliset opetukselliset asiat ( esim. käsiteparit hidas-nopea, voimakas-hiljainen, korkea-matala ja tasa-kolmijakoinen ) tarjotaan piilo-opetuksena leikkien avulla.

- perhemuskari2.jpg

Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun