Kirjaudu >>


Esittely

  

 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto on Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteinen, dynaaminen ja monipuolinen musiikin osaamiskeskus.

Musiikkiopistossa opiskelee lukuvuoden aikana n. 1200 oppilasta. Opetusta annetaan molempien kuntien alueella useissa eri opetuspisteissä. Musiikkiopistossa voivat harrastaa eri-ikäiset, myös aikuiset. Musiikkiopisto tarjoaa väyliä elinikäiseen harrastamiseen, elämyksiä ja valmiudet ammattiopintoihin.

 

Opetusta annetaan sekä klassisessa että pop/jazz -musiikissa. Lisäksi voi perehtyä musiikkiteknologian alkeisiin.

 

Musiikkiopisto pitää erityisen tärkeänä yhdessä soittamista ja laulamista. Musiikkiopistossa toimiikin useita eri orkestereita aloittelijoiden kokoonpanoista aina täyteen sinfoniaorkesteriin. Lisäksi musiikkiopistossa toimii useita kuoroja, yhtyeitä ja bändejä.

 

Musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta toiminta-alueensa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Opetukseen tullaan valintatestin kautta. Perusopetuksen oppilaita on 434, jotka lukumääräisesti jakautuvat tasan Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan kesken. Lisäksi opistossa toimii laaja musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennustoiminta.

 

Avoin opetus on väylä, jossa eri-ikäiset voivat harrastaa musiikkia omaan tahtiin haluamallaan tavalla. Opetukseen pääsee ilman valintatestiä, ilmoittautumisjärjestyksessä vapaille paikoille. Opetuksen hinta perustuu lukukauden sekä oppitunnin pituuteen.

 

Musiikkiopistossa toimii lisäksi lukuvuoden kestoinen musikanttiopetus sekä koululaisille suunnatut koulumusikanttiryhmät, jotka toimivat kouluilla koulupäivän jälkeen.

 

Erikoiskursseja järjestetään viikonloppuisin eri teemoilla.

 

Musiikkiopistolla on aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. koulut, kirjastot, seurakunnat, Järvenpää Opisto, Järvenpää-talo sekä muut musiikkioppilaitokset. Yhteistyömuotoja ovat musiikin opetuksen järjestäminen, erilaiset konsertit ja tapahtumat, hankkeet sekä tilojen käyttö.

 

Opistossa on henkilökuntaa yhteensä n. 50. Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto kuuluu Järvenpään kaupungin vapaa-aika ja harrastuspalveluiden avainalueeseen, joka kuuluu sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnan alaisuuteen.

 

Opistolla on oma johtokunta, jonka puheenjohtajuus vaihtuu kunnallisvaalikausittain siten, että puheenjohtaja on vuoron perään molemmista ylläpitäjäkunnista.