• Muskari

 • Tarjoa lapselle musiikin maailma!

  Muskari eli musiikkileikkikoulu tarjoaa lapselle oman ihanan harrastuksen, jossa lapsi viihtyy, oppii ja saa elämyksiä. Musiikkikasvatuksella on tutkitusti tärkeä ja merkittävä osa lapsen kielellisen, motorisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa. Opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen laulu- ja soittotaitoa, rytmi- ja melodiatajua, kuuntelukykyä sekä musiikillista ilmaisua.

   

  Lue lisää musiikin merkityksestä lapsen kehitykseen TÄÄLTÄ
  Rehtorimme Pirre Raijaksen kirjoitus löytyy sivuilta 4–5.

   

  Tervetuloa tutustumaan muskariin ensimmäisen kerran maksutta!

 • Perhemuskarit

  Vauvojen ja taaperoiden perheryhmissä vanhempi ja lapsi nauttivat yhdessä musiikin riemusta. Ryhmissä körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan ja kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin tahdissa. Tunnit suunnitellaan lapsen ikätason mukaan, jolloin muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja tarjoaa iloa ja elämyksiä. Oppitunti on 45 minuuttia kerran viikossa.

   

  Sisarusryhmissä huoltajan seurassa musisoimaan voi tulla useampi sisarus. Ryhmä on tarkoitettu 0–3-vuotiaille sisaruksille aikuisen kanssa. Ryhmään voi osallistua myös yksittäisen lapsen kanssa ilman sisarusta.

 • Muskarit 3–6 vuotiaille

  3–6 vuotiaiden muskariryhmät on jaettu  ikävuosittain 3–4 vuotiaiden sekä 5–6 vuotiaiden ryhmiin, jolloin opetus tukee lapsen kehitystä. Muskarissa lapsi tutustuu musiikkiin elämyksellisesti ja leikinomaisesti mm. laulaen, loruillen, soittaen, liikkuen, kuunnellen ja leikkien. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja tunnilla ollaan ilman omaa aikuista. 

   

  Muskarisyhmissä tutustutaan soittamiseen leikinomaisin keinoin laulua säestäen ja melodioita etsien. Soittimina ovat mm. 5-kielinen kantele, ukulele, ksylofoni tai djembe-rumpu. Näin lapsi oppii uusia taitoja ja saa onnistumisen elämyksiä musiikista nauttien.  Musiikkiopistolta löytyy tarvittavat soittimet, joten oma soitin ei ole välttämätön. 

 • Musiikki- ja lauluvalmennus

  Musiikkivalmennus on tarkoitettu 7–8-vuotiaille lapsille. Ryhmissä leikitään, lauletaan ja soitetaan erilaisilla soittimilla (esim. lasten omat instrumentit, ksylofonit, kanteleet ja rytmisoittimet). Lisäksi tunneilla tutustutaan erilaisiin soittimiin ja sukelletaan hieman musiikin historiaan. Opetus tukee soittoharrastusta ja sen aloitusta. Oppitunnin pituus on 60 min ja tunnilla ollaan ilman aikuista.

   

  Lauluvalmennus on laulunopetusta Suzuki-menetelmällä n. 3–9-vuotiaille lapsille. Tunneilla rohkaistaan oman äänen löytämiseen ja käyttämiseen monipuolisesti erilaisten laulujen ja leikin kautta. Opetus tapahtuu pareittain ja jokainen oppilas saa opetusta yhteensä 30 minuuttia viikossa, josta 15 min. on yksilöopetusta ja 15 min. pariopetusta. 

   

   

 • Tutustu ryhmien aikatauluihin ja ilmoittaudu mukaan vuoden 2020-2021 ryhmiin TÄSTÄ

  Lauluvalmennukseen pääset ilmoittautumaan TÄSTÄ