• 3–4-vuotiaat

  • 3–4-vuotiaille tarkoitetuissa muskariryhmissä lapsi saa opettajan johdolla tutustua musiikkiin elämyksellisesti ja leikinomaisesti. Tunnille tullaan ilman omaa aikuista ja oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

    Muskarissa tutustutaan musiikkiin mm. laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen, mikä tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Leikin ja tarinoiden siivittämänä luodaan musiikillisia valmiuksia ja loistava pohja musiikin harrastamiselle myös jatkossa.