• 5–6-vuotiaat

  • 5–6-vuotiaille tarkoitetuissa muskariryhmissä lapsi tutustuu musiikkiin leikin varjolla. Tunnille tullaan ilman omaa aikuista ja tunnin kesto on 45 minuuttia.

    Soitinryhmissä tutustutaan soittamiseen leikinomaisin keinoin laulua säestäen ja melodioita etsien. Lapsi saa uusia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikista nauttien. Soittimina ovat mm. 5-kielinen kantele, ukulele, ksylofoni tai djembe-rumpu. Musiikkiopistolta löytyy tarvittavat soittimet, joten oma soitin ei ole välttämätön.