• Mitä on taiteen perusopetus?

 • Musiikin opiskelu musiikkiopistossamme perustuu musiikin laajan oppimäärän mukaiseen opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle niin, että oppilas voi kehittää musiikillista osaamistaan ja iloita oppimisestaan. Musiikkiopistomme opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.

   

  Musiikillisten taitojen kartuttamisen lisäksi oppilasta rohkaistaan opinnoissaan luovaan ajatteluun ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista itseään musisoiden. Opetus tukee oppilaan myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä.

   

  Yhteismusisointiopinnot aloitetaan, kun oppilaalla on riittävät valmiudet musiikin harjoittelemiseen pienryhmissä tai orkestereissa. Musiikin hahmotusaineiden opinnot aloitetaan noin kymmenen ikävuoden vaiheilla. Musiikin hahmotusaineiden sisältöalueet ovat luovuus, käytännön muusikkous, improvisointi ja yleinen musiikin hahmottaminen.

   

  Valittavina instrumentteina ovat laulu, piano, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, kitara, huilu, klarinetti, oboe, fagotti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, baritonitorvi, harmonikka, kantele, lyömäsoittimet, sähkökitara, rummut, sähköbasso ja popjazzlaulu.


  Ilmoittaudu mukaan tästä.